Zwroty i Reklamacje

I. Zwroty

Klient będący konsumentem może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia objęcia produktu w posiadanie.

Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty, które nie noszą oznak użytkowania i posiadają metki.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez dedykowaną platformę, dostępną pod następującym adresem: https://techland-merch.com/returns-open.php (dalej: „Platforma Zwrotów”), która została stworzona specjalnie dla Klientów sklepu, tak żeby maksymalnie uprościć procedurę zwrotu produktu. Skorzystanie z Platformy Zwrotów to zdecydowanie najszybszy i najprostszy sposób zgłoszenia zwrotu produktu, natomiast korzystanie z Platformy Zwrotów nie jest obowiązkowe. Klient może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  • pisemnie na adres: APMAR TRADE sp. z o.o., ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław; lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@techland-merch.com.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się [TUTAJ]. Klient może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest konieczne w szczególności w przypadku zgłoszenia przez Klienta zwrotu za pomocą Platformy Zwrotów.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić produkt Sprzedawcy, wysyłając go na adres:

APMAR TRADE sp. z o.o.

ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław

prosimy o dodanie na kopercie dopisku „Zwroty - Techland Merch”. Klient może odesłać zwracany produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, jeżeli składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta zwrotu za pośrednictwem Platformy Zwrotów, Klient ma możliwość dokonania zwrotu zupełnie za darmo, korzystając z usługi „szybkie zwroty Inpost”. Kod umożliwiający Klientowi nadanie przesyłki zwrotnej w paczkomacie zostanie Klientowi przekazany niezwłocznie po ukończeniu procedury zwrotu produktu za pośrednictwem Platformy Zwrotów. Zwracany Produkt zostanie odpowiednio zapakowany - w sposób zapewniający zapobieżenie jego uszkodzeniu, powstaniu jego wady lub jego utratę. Klient załączy dowód zakupu do zwracanego Produktu.  Decydując się na odesłanie zwracanych Produktów w inny sposób niż za pomocą “szybkich zwrotów Inpost” Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu wysyłki innego niż najtańszy zwykły sposób wysyłki dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot środków.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie, który znajduje się [TUTAJ].

II. Reklamacje

W przypadku, gdy okaże się, że produkt ma wadę, Klient może złożyć reklamację. Reklamację można złożyć m.in. poprzez dedykowaną platformę, dostępną pod następującym adresem: https://techland-merch.com/rma-open.php (dalej: „Platforma Reklamacji”), która została stworzona specjalnie dla Klientów sklepu, tak żeby maksymalnie uprościć procedurę reklamacji produktu. Skorzystanie z Platformy Reklamacji najszybszy i najprostszy sposób zgłoszenia reklamacji produktu, natomiast nie jest to obowiązkowe. Klient może złożyć reklamację również:

  • pisemnie na adres: APMAR TRADE sp. z o.o., ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@techland-merch.com.

Przykładowy wzór formularza reklamacji znajduje się [TUTAJ]. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne w szczególności w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji za pomocą Platformy Reklamacji.

Dla potrzeb weryfikacji wady może być konieczne dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dokumentacji fotograficznej, obrazującej wadę reklamowanego produktu, która umożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji bez konieczności odsyłania wadliwego produktu przez Klienta.

Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

  • wymiana produktu na wolny od wad albo usunięcie wady;
  • obniżenie ceny produktu lub odstąpienie od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;
  • jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umowa sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Klient ma obowiązek zwrócić reklamowany produkt, wyłącznie w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji okaże się niemożliwe bez naocznych oględzin produktu przez Sprzedawcę lub w przypadku uznania reklamacji i wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy, że oczekuje on zwrotu produktu. Zwrotu należy dokonać na adres:

APMAR TRADE sp. z o.o.

ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław

z dopiskiem „Reklamacje - Techland Merch”.

W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji za pośrednictwem Platformy Reklamacji, Klient ma możliwość dokonania zwrotu reklamowanego Produktu zupełnie za darmo, korzystając z usługi „szybkie zwroty Inpost”. Kod umożliwiający Klientowi nadanie przesyłki zwrotnej z reklamowanym Produktem w paczkomacie zostanie Klientowi przekazany niezwłocznie po ukończeniu procedury zwrotu Produktu za pośrednictwem Platformy Reklamacji. W przypadku skorzystania przez Klienta z innego sposobu zwrotu reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów odesłania Produktów do Sprzedawcy, które zostaną mu następnie przez Sprzedawcę zwrócone.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie, który znajduje się [TUTAJ].

pixel